Styrelsen 2011-2013

Styrelsen för Navigationsklubben i Jakobstad r.f.

Rolf Nilsson
Kommodor
044 785 1226
rolf.nilsson@jakobstad.fi

Janne Backlund
Vice kommodor

Camilla Lindström
Sekreterare
050 378 2113

Annika Slussnäs
Finanssekreterare
050 337 7062

Mikael Enlund
styrelsemedlem
050 056 0313
mikael.enlund@multi.fi


Harry Helantie
styrelsemedlem
040 089 4942


Harry Björnvik
styrelsemedlem