Medlemsavgift och Diplom

För att bli medlem i Navigationsklubben måste man ha examen i Skärgårdsnavigation.
Kurser i navigation ordnas årligen av Arbetarinstitutet i Jakobstad.
  • 15 € Medlemsavgift 2012
  • 15 € Diplomavgift
  • 10 € Inskrivningsavgift
Vid examenstillfället uppbärs av Navigationsklubben diplomavgift och inskrivningsavgift, 25 € + examensavgift till Navigationsförbundet.